ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สะแมง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420191
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  420191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สะแมง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Measamang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแม่สะแมง
ตำบล :
  แม่นาจาง
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053-071338
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่นาจาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นาจาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  44 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 01:49:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สะแมง


นางศิริวรรณ งอกงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะแมง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน