ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่นาจาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420196
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020093
รหัส Obec 6 หลัก :
  420196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่นาจาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mnjsschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านแม่นาจาง
ตำบล :
  แม่นาจาง
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053-070314
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9พฤษภาคม2526
อีเมล์ :
  mnjsschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อบต.แม่นาจาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นาจาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  108 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  74 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:33:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่นาจาง


นายอดุลย์ เขียวมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน