ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420197
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  420197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่นาจางเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maenajangnuea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่นาจางเหนือ
ตำบล :
  แม่นาจาง
อำเภอ :
  แม่ลาน้อย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58120
โทรศัพท์ :
  053-071383
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม 2533
อีเมล์ :
  mnjnmhs2@hotmal.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นาจาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  106 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  76 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:25:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ


นางกัญวรา วงศ์ธิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน