ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420199
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  420199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tongsawatwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านในเวียง
ตำบล :
  แม่สะเรียง
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-681525
โทรสาร :
  053681525
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 ธ.ค. 2450
อีเมล์ :
  tongsawat.tsw@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สะเรียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.01 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.02 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 22:07:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร


นายจำลอง ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน