ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420200
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  420200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanmaesariang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านโป่ง
ตำบล :
  บ้านกาศ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-681537
โทรสาร :
  053-681537
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2483
อีเมล์ :
  abmr_016@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สะเรียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)


นายอักษร พรรณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน