ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420201
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  420201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanJomjangMittrapab 193
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านจอมแจ้ง
ตำบล :
  แม่สะเรียง
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-681527
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  jomjang_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สะเรียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 12:20:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193


นางสมใจ อินทสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน