ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420203
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  420203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banraiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านไร่
ตำบล :
  แม่สะเรียง
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-682887
โทรสาร :
  053682887
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/06/2518
อีเมล์ :
  pipat1621@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อนุบาลแม่สะเรียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สะเรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:32:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา


ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์ หลักบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน