ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420204
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  420204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwitthaya 33 (Bantungprow)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทุ่งพร้าว
ตำบล :
  แม่สะเรียง
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  0623080136
โทรสาร :
  053682602
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/12/2498
อีเมล์ :
  thairath33@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สะเรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:57:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)


นายเกษม กันทาหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน