ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะมอลอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420205
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  420205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพะมอลอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phamolo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านพะมอลอ
ตำบล :
  บ้านกาศ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2501
อีเมล์ :
  banpamolo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:53:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพะมอลอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะมอลอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน