ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420206
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  420206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สะเรียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanMaeSariang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านแม่อุมลอง
ตำบล :
  แม่สะเรียง
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  0887562597
โทรสาร :
  --
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -13 พ.ค. 2529
อีเมล์ :
  banmaesaring@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -แม่สะเรียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:28:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง


นายบวร เรืองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะเรียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน