ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420210
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  420210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านน้ำดิบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Choomchonbannamdib
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านน้ำดิบ
ตำบล :
  แม่ยวม
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-681539
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม พ.ศ. 2466
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ยวม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:56:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ


ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ทินแย่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน