ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแพม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420212
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020038
รหัส Obec 6 หลัก :
  420212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งแพม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Toongpam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทุ่งแพม
ตำบล :
  แม่ยวม
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤศจิกายน 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำบลแม่ยวม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ยวม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:40:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งแพม


นายจำลอง ปันทวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแพม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน