ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420214
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  420214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยสิงห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhauysingschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยสิงห์
ตำบล :
  แม่ยวม
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053687174
โทรสาร :
  053687174
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  banhauysingschool@hotmail.Com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ยวม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:16:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์


นายสมบัติ ยาวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน