ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420215
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020028
รหัส Obec 6 หลัก :
  420215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สะลาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaesalab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านแม่สะลาบ
ตำบล :
  แม่คง
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-619204
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่คง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่คง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:00:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สะลาบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะลาบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน