ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420216
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  420216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจอซิเดอเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Jor Si Der Nuer
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านจอซิเดอเหนือ
ตำบล :
  แม่คง
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  052-049550
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2529
อีเมล์ :
  josider.hnear@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่คง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  106 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  106 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 19:24:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน