ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420219
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  420219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแพะพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphaephittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านแพะ
ตำบล :
  บ้านกาศ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-692862
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ธันวาคม 2501
อีเมล์ :
  banpaepittaya.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาการศึกษาบ้านกาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 21:49:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา


นายสมพงษ์ เขื่อนขวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน