ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420221
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020005
รหัส Obec 6 หลัก :
  420221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่หาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Mae Han School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแม่หาร
ตำบล :
  บ้านกาศ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-692859
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านกาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:12:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่หาร


นางพิมพ์ผกา ดำรงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน