ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหมาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420224
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  420224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าหมาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  บ้านป่าหมาก
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านป่าหมาก
ตำบล :
  บ้านกาศ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-689236
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 มิถุนายน 2526
อีเมล์ :
  banpamark@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านกาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าหมาก


นายศักดิ์สุบรรณ พวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหมาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน