ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เกาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420225
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  420225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่เกาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Mea koa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านห้วยสันหลวง
ตำบล :
  บ้านกาศ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-071323
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พ.ค. 2529
อีเมล์ :
  mks58020009@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านกาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่เกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เกาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน