ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420226
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  420226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุนแม่ต้อบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khul mea top shcool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านขุนแม่ต้อบ
ตำบล :
  บ้านกาศ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  052049540
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พ.ค.2529
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ


นายทวี เฮียงโฮม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน