ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพซอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420227
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  420227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพซอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baanposor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโพซอ
ตำบล :
  เสาหิน
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  052-049269
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2526
อีเมล์ :
  Baanposorschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ศิลาทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสาหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  62 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 22:03:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพซอ


นายก่อเกียรติ สอนสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพซอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน