ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสาหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420228
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  420228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเสาหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  saohinschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเสาหิน
ตำบล :
  เสาหิน
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-071328
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสาหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  100 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 16:40:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเสาหิน


นายประหยัด นิลมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน