ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กองแป
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420230
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  420230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่กองแป
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maekongpae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านแม่กองแป
ตำบล :
  แม่ยวม
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-690175
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/02/2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ยวม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:51:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่กองแป


นายจักรพงษ์ รักสีขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กองแป

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน