ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420235
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  420235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยแห้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuayhaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านห้วยแห้ง
ตำบล :
  แม่คง
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2524
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่คง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  42 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:36:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง


นางสาวจันทร์เพ็ญ ปงหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน