ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420236
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  420236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหมูพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAMOOPITTHAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยกองแป
ตำบล :
  แม่คง
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  052-049554
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2529
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่คง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  55 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:39:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน