ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420237
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020032
รหัส Obec 6 หลัก :
  420237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ก๋อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaekon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแม่ก๋อน
ตำบล :
  แม่คง
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  052-049552
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17-08-2530
อีเมล์ :
  maekonschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่คง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่คง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  47 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:23:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน


นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ก๋อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน