ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420238
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  420238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัตนประทีปวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rattanapatipwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไร่ลอ
ตำบล :
  ป่าแป๋
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  0835668735
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 สิงหาคม 2528
อีเมล์ :
  rptw0145@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าแป๋
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแป
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:10:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา


นายธีรวุฒิ บุบผาชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนประทีปวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน