ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420242
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020018
รหัส Obec 6 หลัก :
  420242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jaopooluongupathum10
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่าแป๋
ตำบล :
  ป่าแป๋
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-690142
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/1960
อีเมล์ :
  jaopoo10@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าแป๋
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแป๋
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  47.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 21:10:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10


นายอลงกต จูด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน