ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420243
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020019
รหัส Obec 6 หลัก :
  420243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยฮากไม้ใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuayhakmaitai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยฮากไม้ใต้
ตำบล :
  ป่าแป๋
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  052049259
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  hakmaitaischool.mhs2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าแป๋
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแป๋
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:31:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้


นายประภาส แปงมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน