ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420244
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020020
รหัส Obec 6 หลัก :
  420244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhhuayhamaineau
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านห้วยฮากไม้เหนือ
ตำบล :
  ป่าแป๋
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053690143
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/04/2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าแป๋
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแป๋
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  52 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ


นายสาคร ชูเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน