ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420245
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020021
รหัส Obec 6 หลัก :
  420245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baan Huaydua School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยเดื่อ
ตำบล :
  ป่าแป๋
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-071385,052049544-5
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม 2515
อีเมล์ :
  baanhuayduaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าแป๋
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแป๋
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  85 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:44:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ


นายวิวัฒน์ อินต๊ะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน