ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กะไน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420249
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  420249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่กะไน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaekanai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านแม่กะไน
ตำบล :
  แม่เหาะ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  088-7563743
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2531
อีเมล์ :
  maekanaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เหาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 16:01:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่กะไน


ว่าที่พันตรีอนุพงศ์ ศรีวงศ์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กะไน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน