ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420250
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  420250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่จ๊าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Maejang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแม่จ๊าง
ตำบล :
  แม่เหาะ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-619878,053-
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 ตุลาคม 2516
อีเมล์ :
  maejangschool@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่กะไน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เหาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 20:48:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง


นายเมธี พรรณาทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน