ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอมพาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420255
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  420255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอมพาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banompai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านอมพาย
ตำบล :
  ป่าแป๋
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าแป๋
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแป๋
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  98 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 14:13:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอมพาย


นายดำรง ปันทวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอมพาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน