ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่างหม้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420256
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  420256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช่างหม้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchangmorh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านช่างหม้อ
ตำบล :
  ป่าแป๋
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-680915
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  changmorhschool-99@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแป๋
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  93 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  93 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 11:51:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช่างหม้อ


นายโสรัจ ถาวรทรัพย์สุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่างหม้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน