ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420259
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  420259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอยเลี่ยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Doiliam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านดอยเลี่ยม
ตำบล :
  แม่เหาะ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  084-8072612
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2533
อีเมล์ :
  Doyliam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เหาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09:49:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน