ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420260
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  420260
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สวรรค์น้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaesawannoi school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านแม่สวรรค์น้อย
ตำบล :
  แม่เหาะ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  086-1975013
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2532
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เหาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เหาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย


นายพีระยุทธ์ คำสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน