ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420262
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020062
รหัส Obec 6 หลัก :
  420262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุนวงเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  panchonwonghnea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านขุนวงเหนือ
ตำบล :
  แม่เหาะ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-071401
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2542
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านแม่กะไน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เหาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  47 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:43:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน