ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420263
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  420263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MeaJang Bandong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดงน้อย-ดงหลวง
ตำบล :
  แม่เหาะ
อำเภอ :
  แม่สะเรียง
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053690178
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2537
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เหาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  48 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 18:44:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย


นายเมธี พรรณาทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน