ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420265
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020143
รหัส Obec 6 หลัก :
  420265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านผาผ่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbanphapha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านผาผ่า
ตำบล :
  แม่คะตวน
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  096-9072762
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2466
อีเมล์ :
  banphapha90years@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่คะตวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่คะตวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า


นายสุวิทย์ ชาวไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน