ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420270
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020141
รหัส Obec 6 หลัก :
  420270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ออกเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaeaoknue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านแม่ออกเหนือ
ตำบล :
  แม่คะตวน
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053690186
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2527
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่คะตวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่คะตวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:15:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ


นายอรรถพล เทพจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2