ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420271
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020142
รหัส Obec 6 หลัก :
  420271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอุมดาเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banumdanue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านอุมดาเหนือ
ตำบล :
  แม่คะตวน
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  052-409282
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม พ. ศ. 2529
อีเมล์ :
  umdanue2560@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่คะตวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่คะตวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:14:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ


นายชัยณรงค์ จาคำคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน