ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุมดาใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420272
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020140
รหัส Obec 6 หลัก :
  420272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอุมดาใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANAUMDATAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านอุมดาใต้
ตำบล :
  แม่คะตวน
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  063-7980191
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2553
อีเมล์ :
  aumdataischool177@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13:05:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอุมดาใต้


นางสาววรรณระเบียบ บุญเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมดาใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน