ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองก๋อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420273
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020126
รหัส Obec 6 หลัก :
  420273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกองก๋อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kongkoischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านกองก๋อย
ตำบล :
  กองก๋อย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  081-9502398
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  bankongkoischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กองก๋อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กองก๋อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  83 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:53:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกองก๋อย


นางระริน เงินแก๊ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองก๋อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน