ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420274
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020127
รหัส Obec 6 หลัก :
  420274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่แพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanMaePae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านแม่แพหลวง
ตำบล :
  กองก๋อย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-071390
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  maepae@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กองก๋อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กองก๋อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  - กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 10:17:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่แพ


นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน