ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420277
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020134
รหัส Obec 6 หลัก :
  420277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกุ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanHuaykungSchool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านห้วยกุ้ง
ตำบล :
  ป่าโปง
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  0885898096
โทรสาร :
  --
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค. 2522
อีเมล์ :
  HuaykungSchool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าโปง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  70 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:32:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง


นายอดิศักดิ์ คงคาใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน