ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองแปใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420278
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020135
รหัส Obec 6 หลัก :
  420278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกองแปใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankongpaetai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกองแปใต้
ตำบล :
  ป่าโปง
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2525
อีเมล์ :
  kongpaetai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าโปง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าโปง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  64 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10:19:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกองแปใต้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองแปใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน