ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าโปง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420279
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020136
รหัส Obec 6 หลัก :
  420279
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าโปง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpapong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านป่าโป่ง
ตำบล :
  ป่าโปง
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-690417
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มีนาคม 2526
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าโปง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าโปง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  70 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:47:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าโปง


นายยอดเพชร ประยูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าโปง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน