ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาเยอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420281
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020129
รหัส Obec 6 หลัก :
  420281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผาเยอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phayer
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านผาเยอ
ตำบล :
  กองก๋อย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-690181
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2535
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.มส.2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กองก๋อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  94 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 21:09:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผาเยอ


นายวิริยะ วุฒิมานพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเยอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน