ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420282
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020138
รหัส Obec 6 หลัก :
  420282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นงิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantonngew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านต้นงิ้ว
ตำบล :
  ป่าโปง
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-690184
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2536
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าโปง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าโปง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  80 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว


นายวิทยา สาริขิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นงิ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน